بیماری ها و شرایط

 

 

 بیماری ها و شرایط

این سلولها از کبد جنین انسانی در زمان های مشخص استخراج میشوند که شامل سلولهای بنیادی رده های  مختلف  سلولی،  انواع پروتئین های  و ترکیبات آنتی اکسیدانت و آنتی باکتریال و انیترلوکین می باشند. که در بیماریهای زیر مورد استفاده قرار گیرند.

 • بیماریهای خونی و از جمله کم خونی های سخت اکتسابی و ژنتیکی
 • سرطانها
 • بیماریهای سیستم قلبی – عروقی
 • بیماریهای اتوایمونیت
 • دیابت قندی
 • ریتینوپاتی و بیماریهای عروقی
 • بیماریهای لوزالمعده و پانکرونکروز
 • سیروز کبدی
 • بیماریهای نورو- موسکولار
 • بیماری پارکینسون
 • S
 • کولیت روده ای زخمی و بیماری کرون
 • بیماریهای آلرژیک سخت
 • جوان سازی
 • ترومای مغزی
 • تشنج مکرر و اپی لپسی